• Stowarzyszenie „Sanocki Ekonomik”

  Stowarzyszenie „Sanocki Ekonomik”

  Stowarzyszenie „Sanocki Ekonomik” powstało z potrzeby nawiązywania i utrzymywania więzi łączących absolwentów, uczniów, nauczycieli i sympatyków Zespołu Szkół nr 1 w Sanoku. Do celów stowarzyszenia należy też pomoc szkole w stwarzaniu warunków na wyrównanie szans edukacyjnych uczniów. Nasze motto to: „Sukcesy Wychowanków, sukcesem Szkoły”.

 • Porozumienie Karpackie

  Porozumienie Karpackie

  Porozumienie Karpackie „Karpaty Naszym Domem” zostało podpisane w dn. 23 kwietnia 2010 roku podczas I Forum Karpackiego w Rajczy w Beskidzie Żywieckim. Sygnatariuszami Porozumienia było sześć organizacji, które utworzyły Radę koordynującą, organizującą i określającą zakres merytoryczny działalności Porozumienia: Cieszyńskie Stowarzyszenie Agroturystyczne Natura, Gorczański Odział Związku Podhalan w Ochotnicy Górnej, Związek Podhalan – Odział Górali Śląskich,…

 • Konsultacje społeczne

  Konsultacje społeczne

  Od września 2011 do września 2012 r. przy Porozumieniu Karpackim pracowało pięć grup roboczych, których zadaniem było opracowanie ekspertyz dotyczących uwzględnienia specyfiki regionu karpackiego w aktach prawnych i innych dokumentach strategicznych. Zapraszamy do zapoznania sie z przebiegiem prac grup roboczych ds. konwencji karpackiej, a także z opracowanymi przez nie ekspertyzami i zachęcamy do wypowiedzenia się na poruszane przez nie…

 • Majówka w Ochotnicy Górnej

  Majówka w Ochotnicy Górnej

  Zapraszamy na IV Spotkanie na Szlaku Twórców Ludowych Łuku Polskich Karpat, które odbędzie się w Ochotnicy Górnej w dniach 1 – 3 maja 2015 r.Uwaga, w programie uroczystości nastąpiła zmiana – mieszanie owiec w Ochotnicy Górnej odbędzie się w niedzielę, 9 maja. Zapraszamy do kaplicy w dolinie potoku Jamnego na godzinę 16.00. PROGRAM 1 maja…

 • Turystyka przyjazna środowisku – poradnik wdrażania w polskich Karpatach

  Turystyka przyjazna środowisku – poradnik wdrażania w polskich Karpatach

  Zapraszamy do zapoznania się z publikacją opracowaną w ramach realizowanego przez Stowarzyszenie Ekopsychologia wspólnie z UNEP/GRID w Warszawie projektu Zrównoważony rozwój Karpat poprzez turystykę przyjazną środowisku. Poradnik ma za zadanie pomóc w zaplanowaniu i wdrożeniu przedsięwzięcia z zakresu turystyki przyjaznej środowisku, zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju. Jego kolejne rozdziały opisują: co należy rozumieć pod pojęciem…

 • Karpacki Uniwersytet Partycypacji (2014-2015)

  Karpacki Uniwersytet Partycypacji (2014-2015)

  Karpaty, dzięki dziedzictwu kulturowemu i przyrodniczemu, są obszarem unikatowym na skalę Polski i Europy. Jednak ukształtowanie terenu i klimat powodują specyficzne problemy gospodarcze i społeczne. W ramach projektu ukonstytuuje się sześć rad konsultacyjnych, złożonych z przedstawicieli poszczególnych grup interesariuszy: samorząd lokalny, młodzież, nauczyciele, seniorzy, NGO, sołtysi, przedsiębiorcy itp. Rady zostaną objęte wsparciem szkoleniowym i doradczym w…

 • Materiały ze spotkania Karpackiej Grupy Roboczej ds. Zrównoważonej Turystyki w Wysowej Zdroju (25-26.06.2015)

  Materiały ze spotkania Karpackiej Grupy Roboczej ds. Zrównoważonej Turystyki w Wysowej Zdroju (25-26.06.2015)

  W dniach 25-26 czerwca 2015 roku w Wysowej Zdroju odbyło się kolejne spotkanie Karpackiej Grupy Roboczej ds. Zrównoważonej Turystyki. Wzięło w nim udział ponad 20 osób reprezentujących samorządy, organizacje pozarządowe, instytucje naukowe działające w polskich Karpatach.Spotkanie poświęcone było opracowaniu wytycznych rozwoju zrównoważonej turystyki w polskich Karpatach ze szczególnym uwzględnieniem zachowania i ochrony krajobrazu kulturowego jako podstawy…

 • Wytyczne rozwoju zrównoważonej turystyki w Karpatach

  Wytyczne rozwoju zrównoważonej turystyki w Karpatach

  Działająca przy Porozumieniu Karpackim „Karpaty Naszym Domem” Karpacka Grupa Robocza ds. Zrównoważonej Turystyki opracowała Wytyczne rozwoju zrównoważonej turystyki w Karpatach.Z uwagi na istniejące bariery we współpracy międzysektorowej, zaleciła też prowadzenie długofalowych działań, mających na celu zrozumienie wzajemnych potrzeb i budowanie współodpowiedzialności za dany obszar. Zachęcamy główne grupy interesariuszy zaagażowane w rozwój turystyki w polskich Karpatach,…

 • Zaproszenie na spotkanie Karpackiej Grupy Roboczej ds. Zrównoważonej Turystyki (Łopuszna, 24-25.04.2015)

  Zaproszenie na spotkanie Karpackiej Grupy Roboczej ds. Zrównoważonej Turystyki (Łopuszna, 24-25.04.2015)

  Kolejne spotkanie działającej przy Porozumieniu Karpackim „Karpaty Naszym Domem” Karpackiej Grupy Roboczej ds. Zrównoważonej Turystyki odbędzie się w dniach 24-25 kwietnia (piątek – sobota) 2015 roku w Łopusznej k. Nowego Targu. Spotkanie towarzyszy I Zjazdowi Karpackiemu, odbywającemu się w dniach 25-26 kwietnia 2015 r. w Ludźmierzu, do udziału w którym – w imieniu wszystkich organizatorów –…

 • Członkowie Porozumienia

  Członkowie Porozumienia

  Porozumienie Karpackie „Karpaty Naszym Domem” skupia ponad 70 różnego typu podmiotów publicznych, społecznych oraz prywatnych wokół ochrony i zrównoważonego rozwoju Karpat.