Kategoria: Projekty

 • InRuTou – Innowacje w turystyce wiejskiej (2012-2015)

  InRuTou – Innowacje w turystyce wiejskiej (2012-2015)

  Wyzwania Oddalenie wiejskich społeczności z terenów górskich od głównych ośrodków rozwoju. Brak wystarczającej wiedzy o waloryzacji, przedsiębiorczości, zarządzaniu, promocji zasobów turystycznych, wykorzystaniu nowych mediów. Niski poziom dostępu do specjalistycznych szkoleń zawodowych. Turystyka wiejska jako rozwiązanie Udział i zaangażowanie dobrze poinformowanych przedstawicieli lokalnych społeczności Wsparcie ze strony partnerów projektu Wzmocnienie lokalnych społeczności Podejmowanie świadomych decyzji o…

 • Karpacki Uniwersytet Partycypacji (2014-2015)

  Karpacki Uniwersytet Partycypacji (2014-2015)

  Karpaty, dzięki dziedzictwu kulturowemu i przyrodniczemu, są obszarem unikatowym na skalę Polski i Europy. Jednak ukształtowanie terenu i klimat powodują specyficzne problemy gospodarcze i społeczne. W ramach projektu ukonstytuuje się sześć rad konsultacyjnych, złożonych z przedstawicieli poszczególnych grup interesariuszy: samorząd lokalny, młodzież, nauczyciele, seniorzy, NGO, sołtysi, przedsiębiorcy itp. Rady zostaną objęte wsparciem szkoleniowym i doradczym w…

 • Karpaty łączą – mechanizm konsultacji i współpracy dla wdrażania konwencji karpackiej (2012-2015)

  Karpaty łączą – mechanizm konsultacji i współpracy dla wdrażania konwencji karpackiej (2012-2015)

  Wiosną 2012 r. rozpoczęła się realizacja projektu „Karpaty łączą – mechanizm konsultacji i współpracy dla wdrażania konwencji karpackiej”. Przedsięwzięcie jest współfinansowane przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Jego celem jest ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazowej polskich Karpat zgodnie z zapisami konwencji karpackiej. W marcu 2012 r. podpisana została umowa pomiędzy…

 • Realizowane projekty

  Realizowane projekty

  Aktualnie działalność Porozumienia Karpackiego „Karpaty Naszym Domem” jest wspiarana w ramach realizacji dwóch projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych. Ponadto, cyklicznie organizowane są m.in Fora Karpackie, powstaje koncepcja rozwoju Szlaku Kultury Wołoskiej oraz trwają przygotowania do Redyku Karpackiego 2013.