Karpacki Uniwersytet Partycypacji (2014-2015)

Karpacki Uniwersytet Partycypacji (2014-2015)

Karpaty, dzięki dziedzictwu kulturowemu i przyrodniczemu, są obszarem unikatowym na skalę Polski i Europy. Jednak ukształtowanie terenu i klimat powodują specyficzne problemy gospodarcze i społeczne.

W ramach projektu ukonstytuuje się sześć rad konsultacyjnych, złożonych z przedstawicieli poszczególnych grup interesariuszy: samorząd lokalny, młodzież, nauczyciele, seniorzy, NGO, sołtysi, przedsiębiorcy itp. Rady zostaną objęte wsparciem szkoleniowym i doradczym w celu zwiększenia kompetencji w zakresie partycypacji.

W ramach projektu będą realizowane następujące działania:

  1. Kampania informacyjna i rekrutacja gmin 6 gmin karpackich do projektu (1 marca 2014 – 30 maja 2014)
  2. Organizacja w wybranych gminach spotkań informacyjnych (1 czerwca 2014 – 30 września 2014)
  3. Ukonstytuowanie 6 gminnych rad konsultacyjnych (1 – 30 października 2014)
  4. Organizacja szkoleń dla członków 6 gminnych rad konsultacyjnych (1 listopada 2014 – 30 maja 2015)
  5. Organizacja spotkań gminnych rad konsultacyjnych z ekspertami (1 czerwca 2015 – 30 września 2015)
  6. Organizacja dwudniowego wyjazdu studyjnego (listopad 2015)
  7. Opracowanie, druk poradnika i dystrybucja „Karpacki Model Partycypacji – uczestniczę, kreuję, decyduję” (do 28 lutego 2016).

 

Karpacki model partycypacji – uczestniczę, kreuję, decyduję.

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.


Opublikowano

w

przez

Tagi:

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *