• Porozumienie Karpackie „Karpaty Naszym Domem” aktywnym partnerem dialogu obywatelskiego (2011-2014)

  Porozumienie Karpackie „Karpaty Naszym Domem” aktywnym partnerem dialogu obywatelskiego (2011-2014)

  Projekt „Porozumienie Karpackie Karpaty Naszym Domem aktywnym partnerem dialogu obywatelskiego” realizowany był od kwietnia 2011 r. do stycznia 2014 r. przez Stowarzyszenie Ekopsychologia – organizację wiodącą Porozumienia Karpackiego. Przedsięwzięcie uzyskało dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego). Cel projektu to wzmocnienie i…

 • Stowarzyszenie Jedność Beskidzka

  Stowarzyszenie Jedność Beskidzka

  Stowarzyszenie Jedność Beskidzka działa na rzecz zdobywania i upowszechniania wiedzy o ziemiach górskich powiatu cieszyńskiego i żywieckiego. Wspomagamy rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości oraz inicjujemy przedsięwzięcia związane z promocją Ziemi Cieszyńskiej i Żywieckiej. Naszym celem jest wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych w oparciu o miejscową kulturę, sztukę, dóbra kultury i tradycji, ekologii i…

 • InRuTou – Innowacje w turystyce wiejskiej (2012-2015)

  InRuTou – Innowacje w turystyce wiejskiej (2012-2015)

  Wyzwania Oddalenie wiejskich społeczności z terenów górskich od głównych ośrodków rozwoju. Brak wystarczającej wiedzy o waloryzacji, przedsiębiorczości, zarządzaniu, promocji zasobów turystycznych, wykorzystaniu nowych mediów. Niski poziom dostępu do specjalistycznych szkoleń zawodowych. Turystyka wiejska jako rozwiązanie Udział i zaangażowanie dobrze poinformowanych przedstawicieli lokalnych społeczności Wsparcie ze strony partnerów projektu Wzmocnienie lokalnych społeczności Podejmowanie świadomych decyzji o…

 • Zaproszenie na spotkanie Karpackiej Grupy Roboczej ds. Zrównoważonej Turystyki (Wysowa Zdrój, 25-26.06.2015)

  Zaproszenie na spotkanie Karpackiej Grupy Roboczej ds. Zrównoważonej Turystyki (Wysowa Zdrój, 25-26.06.2015)

  Kolejne spotkanie działającej przy Porozumieniu Karpackim „Karpaty Naszym Domem” Karpackiej Grupy Roboczej ds. Zrównoważonej Turystyki odbędzie się w dniach 25-26 czerwca (czwartek – piątek) 2015 roku w Wysowej Zdrój.Karpacka Grupa Robocza ds. Zrównoważonej Turystyki działa od 2011 roku. Zajmuje się opracowaniem i wdrożeniem koncepcji realizacji Szlaku Kultury Wołoskiej jako mechanizmu wspierającego turystykę zrównoważoną, nastawioną na…

 • Redyk Karpacki 2013 – echo wspólnej historii Karpat

  Redyk Karpacki 2013 – echo wspólnej historii Karpat

  Redyk Karpacki „Transhumance 2013” to projekt tradycyjnej wędrówki z owcami przez Karpaty organizowany dla uczczenia wędrówek pasterzy wołoskich, które doprowadziły do zasiedlenia obszaru gór i powstania wspólnej wysokogórskiej kultury pasterskiej łączącej społeczności zamieszkujące Karpaty. Pasterstwo transhumancyjne to forma pasterstwa wędrownego, polegająca  na sezonowym przepędzaniu trzód – zwłaszcza owiec – pod nadzorem pasterzy, ustalonymi szlakami, z…

 • „Mediator środowiskowy” – szkolenia dla karpackich gmin i NGO

  „Mediator środowiskowy” – szkolenia dla karpackich gmin i NGO

  Stowarzyszenie Ekopsychologia zaprasza na bezpłatne, trzydniowe szkolenia „Mediacje środowiskowe”, skierowane do pracowników samorządowych i przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu polskich Karpat. Niemal każda społeczność boryka się z konfliktami wokół ochrony środowiska naturalnego. Wśród najczęstszych można wymienić: inwestycje na terenach zalewowych i osuwiskowych, gospodarowanie na Obszarach Natura 2000 czy lokalizację punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Uczestnicy szkolenia…

 • II Zjazd Karpacki w Sanoku. „KARPATY – GÓRY KULTURY”

  II Zjazd Karpacki w Sanoku. „KARPATY – GÓRY KULTURY”

  Związek Podhalan, Zjednoczenie Łemków, Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska, Burmistrz Miasta Sanoka,  mają zaszczyt zaprosić na II Zjazd Karpacki. „Karpaty – Góry Kultury”, w 80. Rocznicę Zjazdu Górskiego w Sanoku. Zjazd zorganizowany będzie w dniach 24-28 sierpnia 2016 roku, a główne uroczystości odbędą, 28 sierpnia o godzinie 11:00. Rozpocznie je Msza Święta i spotkanie ekumeniczne na dziedzińcu…

 • Karpacka Rada Naukowa – Karpaty Łączą

  Karpacka Rada Naukowa – Karpaty Łączą

  Zapraszamy ekspertów (naukowców i praktyków) do współtworzenia Karpackiej Rady Naukowej Zapraszamy do współpracy przedstawicieli instytucji naukowych oraz uczelni wyższych mających swoje siedziby w regionie karpackim, którzy prowadzą badania naukowe w Karpatach. Karpacka Rada Naukowa będzie uczestniczyć w tworzeniu rekomendacji oraz w opiniowaniu krajowych dokumentów związanych z Konwencją Karpacką.   W celu zgłoszenia swojego udziału w…

 • Tradycyjne formy pasterstwa na Huculszczyźnie

  Tradycyjne formy pasterstwa na Huculszczyźnie

  Robert Kubit Początki pasterstwa na Huculszczyźnie związane są z napływem w górskie obszary Karpat Wschodnich ludności wołoskiej. Proces ten rozpoczął się w XIV-XV w. i związany był z kolonizacją na prawie wołoskim. Pozostałością po tej kolonizacji jest występujące do dnia dzisiejszego nazewnictwo terenowe, wywodzące się z języka rumuńskiego i tradycje pasterskie. Korzeni ich należy szukać…

 • Przedsiębiorcy lokalni

  Przedsiębiorcy lokalni

  Pierwszy podmiot z sektora przedsiębiorstw przyłączył się do Porozumienia jesienią 2012 r., w chwili obecnej w Porozumieniu działa 11 lokalnych przedsiebiorców, głównie z branży turystycznej.