"Mediator środowiskowy" - szkolenia dla karpackich gmin i NGO

„Mediator środowiskowy” – szkolenia dla karpackich gmin i NGO

Stowarzyszenie Ekopsychologia zaprasza na bezpłatne, trzydniowe szkolenia „Mediacje środowiskowe”, skierowane do pracowników samorządowych i przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu polskich Karpat. Niemal każda społeczność boryka się z konfliktami wokół ochrony środowiska naturalnego. Wśród najczęstszych można wymienić: inwestycje na terenach zalewowych i osuwiskowych, gospodarowanie na Obszarach Natura 2000 czy lokalizację punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Uczestnicy szkolenia zostaną przygotowani do pełnienia roli osoby wspierającej rozwiązywanie sporów i konfliktów na tle ochrony środowiska. Posiądą wiedzę i umiejętności pozwalające skutecznie zorganizować proces mediacji i konsultacji społecznych w sytuacjach konfliktowych. Oprócz zagadnień prawnych, zaplanowano również ćwiczenia mające na celu rozwijanie umiejętności organizowania spotkań informacyjnych dla społeczności lokalnej, promujących zasady efektywnego łączenia rozwoju gospodarczego z ochroną zasobów przyrodniczych i społecznych Karpat.

Karpaty są obszarem o szczególnym znaczeniu, objętym Ramową konwencją o ochronie i zrównoważonym rozwoju Karpat, przyjętą w 2006 roku przez siedem krajów położonych na terenie Karpat. Ofertę szkoleń kierujemy tylko do gmin, objętych konwencją karpacką. Będą one okazją do wymiany doświadczeń i nawiązania współpracy pomiędzy uczestnikami.

Kalendarz, informacje logistyczne dotyczące szkoleń oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie internetowej: www.karpatylacza.pl/rejestracja.


Opublikowano

w

przez

Tagi:

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *