Kategoria: Aktualności

 • Zaproszenie na spotkanie Karpackiej Grupy Roboczej ds. Zrównoważonej Turystyki (Wysowa Zdrój, 25-26.06.2015)

  Zaproszenie na spotkanie Karpackiej Grupy Roboczej ds. Zrównoważonej Turystyki (Wysowa Zdrój, 25-26.06.2015)

  Kolejne spotkanie działającej przy Porozumieniu Karpackim „Karpaty Naszym Domem” Karpackiej Grupy Roboczej ds. Zrównoważonej Turystyki odbędzie się w dniach 25-26 czerwca (czwartek – piątek) 2015 roku w Wysowej Zdrój.Karpacka Grupa Robocza ds. Zrównoważonej Turystyki działa od 2011 roku. Zajmuje się opracowaniem i wdrożeniem koncepcji realizacji Szlaku Kultury Wołoskiej jako mechanizmu wspierającego turystykę zrównoważoną, nastawioną na…

 • Redyk Karpacki 2013 – echo wspólnej historii Karpat

  Redyk Karpacki 2013 – echo wspólnej historii Karpat

  Redyk Karpacki „Transhumance 2013” to projekt tradycyjnej wędrówki z owcami przez Karpaty organizowany dla uczczenia wędrówek pasterzy wołoskich, które doprowadziły do zasiedlenia obszaru gór i powstania wspólnej wysokogórskiej kultury pasterskiej łączącej społeczności zamieszkujące Karpaty. Pasterstwo transhumancyjne to forma pasterstwa wędrownego, polegająca  na sezonowym przepędzaniu trzód – zwłaszcza owiec – pod nadzorem pasterzy, ustalonymi szlakami, z…

 • „Mediator środowiskowy” – szkolenia dla karpackich gmin i NGO

  „Mediator środowiskowy” – szkolenia dla karpackich gmin i NGO

  Stowarzyszenie Ekopsychologia zaprasza na bezpłatne, trzydniowe szkolenia „Mediacje środowiskowe”, skierowane do pracowników samorządowych i przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu polskich Karpat. Niemal każda społeczność boryka się z konfliktami wokół ochrony środowiska naturalnego. Wśród najczęstszych można wymienić: inwestycje na terenach zalewowych i osuwiskowych, gospodarowanie na Obszarach Natura 2000 czy lokalizację punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Uczestnicy szkolenia…

 • II Zjazd Karpacki w Sanoku. „KARPATY – GÓRY KULTURY”

  II Zjazd Karpacki w Sanoku. „KARPATY – GÓRY KULTURY”

  Związek Podhalan, Zjednoczenie Łemków, Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska, Burmistrz Miasta Sanoka,  mają zaszczyt zaprosić na II Zjazd Karpacki. „Karpaty – Góry Kultury”, w 80. Rocznicę Zjazdu Górskiego w Sanoku. Zjazd zorganizowany będzie w dniach 24-28 sierpnia 2016 roku, a główne uroczystości odbędą, 28 sierpnia o godzinie 11:00. Rozpocznie je Msza Święta i spotkanie ekumeniczne na dziedzińcu…

 • Karpacka Rada Naukowa – Karpaty Łączą

  Karpacka Rada Naukowa – Karpaty Łączą

  Zapraszamy ekspertów (naukowców i praktyków) do współtworzenia Karpackiej Rady Naukowej Zapraszamy do współpracy przedstawicieli instytucji naukowych oraz uczelni wyższych mających swoje siedziby w regionie karpackim, którzy prowadzą badania naukowe w Karpatach. Karpacka Rada Naukowa będzie uczestniczyć w tworzeniu rekomendacji oraz w opiniowaniu krajowych dokumentów związanych z Konwencją Karpacką.   W celu zgłoszenia swojego udziału w…

 • Tradycyjne formy pasterstwa na Huculszczyźnie

  Tradycyjne formy pasterstwa na Huculszczyźnie

  Robert Kubit Początki pasterstwa na Huculszczyźnie związane są z napływem w górskie obszary Karpat Wschodnich ludności wołoskiej. Proces ten rozpoczął się w XIV-XV w. i związany był z kolonizacją na prawie wołoskim. Pozostałością po tej kolonizacji jest występujące do dnia dzisiejszego nazewnictwo terenowe, wywodzące się z języka rumuńskiego i tradycje pasterskie. Korzeni ich należy szukać…

 • Konsultacje społeczne

  Konsultacje społeczne

  Od września 2011 do września 2012 r. przy Porozumieniu Karpackim pracowało pięć grup roboczych, których zadaniem było opracowanie ekspertyz dotyczących uwzględnienia specyfiki regionu karpackiego w aktach prawnych i innych dokumentach strategicznych. Zapraszamy do zapoznania sie z przebiegiem prac grup roboczych ds. konwencji karpackiej, a także z opracowanymi przez nie ekspertyzami i zachęcamy do wypowiedzenia się na poruszane przez nie…

 • Majówka w Ochotnicy Górnej

  Majówka w Ochotnicy Górnej

  Zapraszamy na IV Spotkanie na Szlaku Twórców Ludowych Łuku Polskich Karpat, które odbędzie się w Ochotnicy Górnej w dniach 1 – 3 maja 2015 r.Uwaga, w programie uroczystości nastąpiła zmiana – mieszanie owiec w Ochotnicy Górnej odbędzie się w niedzielę, 9 maja. Zapraszamy do kaplicy w dolinie potoku Jamnego na godzinę 16.00. PROGRAM 1 maja…

 • Materiały ze spotkania Karpackiej Grupy Roboczej ds. Zrównoważonej Turystyki w Wysowej Zdroju (25-26.06.2015)

  Materiały ze spotkania Karpackiej Grupy Roboczej ds. Zrównoważonej Turystyki w Wysowej Zdroju (25-26.06.2015)

  W dniach 25-26 czerwca 2015 roku w Wysowej Zdroju odbyło się kolejne spotkanie Karpackiej Grupy Roboczej ds. Zrównoważonej Turystyki. Wzięło w nim udział ponad 20 osób reprezentujących samorządy, organizacje pozarządowe, instytucje naukowe działające w polskich Karpatach.Spotkanie poświęcone było opracowaniu wytycznych rozwoju zrównoważonej turystyki w polskich Karpatach ze szczególnym uwzględnieniem zachowania i ochrony krajobrazu kulturowego jako podstawy…

 • Wytyczne rozwoju zrównoważonej turystyki w Karpatach

  Wytyczne rozwoju zrównoważonej turystyki w Karpatach

  Działająca przy Porozumieniu Karpackim „Karpaty Naszym Domem” Karpacka Grupa Robocza ds. Zrównoważonej Turystyki opracowała Wytyczne rozwoju zrównoważonej turystyki w Karpatach.Z uwagi na istniejące bariery we współpracy międzysektorowej, zaleciła też prowadzenie długofalowych działań, mających na celu zrozumienie wzajemnych potrzeb i budowanie współodpowiedzialności za dany obszar. Zachęcamy główne grupy interesariuszy zaagażowane w rozwój turystyki w polskich Karpatach,…