Wytyczne rozwoju zrównoważonej turystyki w Karpatach

Wytyczne rozwoju zrównoważonej turystyki w Karpatach

Działająca przy Porozumieniu Karpackim „Karpaty Naszym Domem” Karpacka Grupa Robocza ds. Zrównoważonej Turystyki opracowała Wytyczne rozwoju zrównoważonej turystyki w Karpatach.Z uwagi na istniejące bariery we współpracy międzysektorowej, zaleciła też prowadzenie długofalowych działań, mających na celu zrozumienie wzajemnych potrzeb i budowanie współodpowiedzialności za dany obszar.

Zachęcamy główne grupy interesariuszy zaagażowane w rozwój turystyki w polskich Karpatach, tj. przedsiębiorców, samorządy lokalne, organizacje pozarządowe, administracje obszarów chronionych oraz uczelnie, do zapoznania się z rekomendacjami.


Opublikowano

w

przez

Tagi:

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *