Kategoria: Członkowie porozumienia

 • Stowarzyszenie Jedność Beskidzka

  Stowarzyszenie Jedność Beskidzka

  Stowarzyszenie Jedność Beskidzka działa na rzecz zdobywania i upowszechniania wiedzy o ziemiach górskich powiatu cieszyńskiego i żywieckiego. Wspomagamy rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości oraz inicjujemy przedsięwzięcia związane z promocją Ziemi Cieszyńskiej i Żywieckiej. Naszym celem jest wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych w oparciu o miejscową kulturę, sztukę, dóbra kultury i tradycji, ekologii i…

 • Przedsiębiorcy lokalni

  Przedsiębiorcy lokalni

  Pierwszy podmiot z sektora przedsiębiorstw przyłączył się do Porozumienia jesienią 2012 r., w chwili obecnej w Porozumieniu działa 11 lokalnych przedsiebiorców, głównie z branży turystycznej.

 • Członkowie Porozumienia

  Członkowie Porozumienia

  Porozumienie Karpackie „Karpaty Naszym Domem” skupia ponad 70 różnego typu podmiotów publicznych, społecznych oraz prywatnych wokół ochrony i zrównoważonego rozwoju Karpat.

 • Związek Podhalan Oddział Górali Śląskich

  Związek Podhalan Oddział Górali Śląskich

  Górale śląscy zamieszkują pasma Czantorii i Baraniej Góry, rozdzielone doliną Górnej Wisły. Ich rodowód jest taki sam jak górali Podhala – ludność polska przybywająca z nizin uległa przemieszaniu z grupami pasterzy wołoskich, przybyłych przed wiekami z terenów dzisiejszej Rumunii i południowej części półwyspu bałkańskiego. Oddział Górali Śląskich Związku Podhalan powstał 27 maja 2005 roku w…