Turystyka przyjazna środowisku - poradnik wdrażania w polskich Karpatach

Turystyka przyjazna środowisku – poradnik wdrażania w polskich Karpatach

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją opracowaną w ramach realizowanego przez Stowarzyszenie Ekopsychologia wspólnie z UNEP/GRID w Warszawie projektu Zrównoważony rozwój Karpat poprzez turystykę przyjazną środowisku.

Poradnik ma za zadanie pomóc w zaplanowaniu i wdrożeniu przedsięwzięcia z zakresu turystyki przyjaznej środowisku, zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju. Jego kolejne rozdziały opisują:

  • co należy rozumieć pod pojęciem „turystyka zrównoważona / przyjazna środowisku”, jakie są jej kryteria i zasady oraz jakie niezaprzeczalne korzyści przynosi zarówno mieszkańcom, jak i cennej przyrodzie Karpat.
  • wybrane, najważniejsze dokumenty strategiczne dotyczące turystyki zrównoważonej, w tym Ramowa konwencja o ochronie i zrównoważonym rozwoju Karpat (tzw. konwencja karpacka).
  • opisy 20 dobrych praktyk turystyki przyjaznej środowisku, tj. wybranych (pod kątem wachlarza pomysłów i form turystyki) przedsięwzięć, które zostały z sukcesem zainicjowane i wdrożone w karpackich gminach.
  • z kim (partnerzy) i za co (fundusze) wdrażać planowane przedsięwzięcie.
  • inne formy wsparcia (organizacyjne, prawne) dla gmin czy organizacji chcących wprowadzać w życie swoje pomysły na zrównoważony turystyczny rozwój gminy.
  • dlaczego i jakimi sposobami można zapewnić pożądaną trwałość i odpowiednią skalę oddziaływania pomysłu.
  • „narzędzia” mogące być przydatne gminnym aktywistom i decydentom przy planowaniu konkretnego przedsięwzięcia: formularze Zasoby gminy oraz Konspekt wdrażania przedsięwzięcia z zakresu turystyki zrównoważonej.

Więcej informacji o turystyce przyjaznej środowisku w polskich Karpatach można znaleźć na portalu Wirtualne Karpaty: www.wirtualnekarpaty.pl.


Opublikowano

w

przez

Tagi:

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *