Kategoria: Biblioteka dokumentów

 • Turystyka przyjazna środowisku – poradnik wdrażania w polskich Karpatach

  Turystyka przyjazna środowisku – poradnik wdrażania w polskich Karpatach

  Zapraszamy do zapoznania się z publikacją opracowaną w ramach realizowanego przez Stowarzyszenie Ekopsychologia wspólnie z UNEP/GRID w Warszawie projektu Zrównoważony rozwój Karpat poprzez turystykę przyjazną środowisku. Poradnik ma za zadanie pomóc w zaplanowaniu i wdrożeniu przedsięwzięcia z zakresu turystyki przyjaznej środowisku, zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju. Jego kolejne rozdziały opisują: co należy rozumieć pod pojęciem…

 • O projekcie

  O projekcie

  „Karpaty łączą – mechanizm konsultacji i współpracy dla wdrażania Konwencji Karpackiej” to projekt współfinansowany w latach 2012-2015 przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Projekt realizowany w województwach małopolskim i podkarpackim skierowany jest do lokalnych samorządów, organizacji pozarządowych, lokalnych przedsiębiorców i rolników oraz przedstawicieli środowisk naukowych, służb ochrony przyrody i turystów. Wartość dofinansowania…

 • Wołosi – nomadzi Bałkanów i ich rola w kolonizacji łuku Karpat

  Wołosi – nomadzi Bałkanów i ich rola w kolonizacji łuku Karpat

  Piotr Kłapyta Jednym z najbardziej fascynujących zagadnień kształtowania fenomenu kulturowego Karpat jest wpływ pasterskiej ludności pochodzenia bałkańskiego, zwanej Wołochami. Skomplikowane, liczące ponad tysiąc lat dzieje tego ludu trwale wiążą się z zawiłymi dziejami Bałkanów i Europy Środkowej. Wołosi, jako migranci, stanowili z jednej strony czynnik innowacyjności, przynosząc w Karpaty odmienne rozwiązania gospodarcze, z drugiej jednak…

 • Nazwy terenowe Bieszczadów Zachodnich i Beskidu Niskiego

  Nazwy terenowe Bieszczadów Zachodnich i Beskidu Niskiego

  Wojciech Krukar W życiu każdego turysty, krajoznawcy, przewodnika czy regionalisty przewijają się dziesiątki i setki nazw terenowych. Nazewnictwo, zgodnie ze swoim pierwotnym przeznaczeniem, odgrywa z reguły zasadniczą rolę w zakresie komunikacji odnośnie danego terenu. Nie zawsze zdajemy sobie jednak sprawę, że miana obecne na danym obszarze są niezwykle zróżnicowane pod względem znaczeniowym i wiekowym. Szczególne…

 • Historia Porozumienia Karpackiego „Karpaty Naszym Domem”

  Historia Porozumienia Karpackiego „Karpaty Naszym Domem”

  28 grudnia 2004 r. w Polskim Klubie Ekologicznym w Krakowie odbyło się pierwsze spotkanie Grupy Inicjatywnej „Zielone Karpaty”. W spotkaniu uczestniczyli: przedstawiciel Ministerstwa Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Instytutu Ochrony Przyrody PAN, Polskiego Klubu Ekologicznego, Instytutu Turystyki w Krakowie, Uniwersytetu Rzeszowskiego, UNEP/GRID-Warszawa, Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji, Polskiego Towarzystwa Rozwoju Ziem Górskich, Fundacji…