• Owce wracają na hale

  Owce wracają na hale

  Granie pasterskich dzwonków, szczekanie psów, pohukiwania juhasów – zna je każdy, komu od wiosny do jesieni zdarzyło się wędrować po Beskidach, Pieninach czy Tatrach. I choć od końca ubiegłego wieku pasterstwo w polskich Karpatach przeżywa kryzys, to w ostatnich latach owce powoli wracają na hale, a wraz z nimi malownicza kultura i pasterskie tradycje. Warto…

 • Dla mediów

  Dla mediów

  Dział „Dla mediów” przeznaczony jest dla dziennikarzy, agencji prasowych i innych osób profesjonalnie związanych z mediami, a także dla wszystkich zainteresowanych najświeższymi informacjami i komunikatami prasowymi Porozumienia Karpackiego „Karpaty Naszym Domem”. Kontakt dla mediów Jeżeli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem najświeższych komunikatów prasowych wprost na swojego maila prosimy o kontakt: Małgorzata Fedas Porozumienie Karpackie „Karpaty Naszym…

 • Doradztwo dla NGO

  Doradztwo dla NGO

  Organizacjom pozarzadowym działającym na terenie polskich Karpat oferujemy doradztwo, które pomoże wzmocnić ich kompetencje w zakresie prawnych i finansowych aspektów zarządzania organizacją, a także nawiązywania i rozwijania współpracy z samorządami lokalnymi. Tematyka doradztwa: prawo księgowość współpraca z administracją samorządową i rządową. Organizacje pozarządowe zainteresowane doradztwem prosimy o kontakt z biurem Porozumienia Karpackiego w celu ustalenia…

 • Związek Podhalan Oddział w Ochotnicy Górnej

  Związek Podhalan Oddział w Ochotnicy Górnej

  Gorczański Oddział Związku Podhalan działa w Ochotnicy Górnej od 1981 r. Jego członkowie zajmują się pielęgnowaniem kultury tej części ziem górskich, wspieraniem rozwoju ekonomicznego i propagowaniem dbałości o środowisko przyrodnicze. Przy Oddziale wydawany jest kwartalnik „Ochotnica”, we współpracy z ochotnickim Kołem Gospodyń Wiejskich, Wiejskim Ośrodkiem Kultury i szkołami organizowane są różnego typu imprezy.

 • Materiały z konferencji „Turystyka wiejska na obszarach górskich”

  Materiały z konferencji „Turystyka wiejska na obszarach górskich”

  Przekazujemy do Państwa dyspozycji materiały z międzynarodowej konferencji „Turystyka wiejska na obszarach górskich. Innowacje. Partycypacja”, która odbyła się w dniu 16 października 2015 roku w Czerwiennem-Bachledówce koło Nowego Targu. W wydarzeniu uczestniczyło blisko 100 osób. Było ono okazją do prezentacji lokalnych produktów turystycznych, a także do spotkania z osobami działającymi lokalnie w innych częściach Karpat (m.in.…

 • O projekcie

  O projekcie

  „Karpaty łączą – mechanizm konsultacji i współpracy dla wdrażania Konwencji Karpackiej” to projekt współfinansowany w latach 2012-2015 przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Projekt realizowany w województwach małopolskim i podkarpackim skierowany jest do lokalnych samorządów, organizacji pozarządowych, lokalnych przedsiębiorców i rolników oraz przedstawicieli środowisk naukowych, służb ochrony przyrody i turystów. Wartość dofinansowania…

 • Grupy Robocze – Karpaty Łączą

  Grupy Robocze – Karpaty Łączą

  Zapraszamy ekspertów (naukowców i praktyków) do współtworzenia Grup Roboczych Działanie to ma na celu włączenie różnorodnych grup społecznych w opracowywanie oraz wdrażanie dokumentów wykonawczych Konwencji Karpackiej. Uczestnictwo w pracach Grup Roboczych może skutkować wzmocnieniem poczucia własności oraz odpowiedzialności za ochronę i zrównoważony rozwój Karpat. Planujemy utworzyć następujące Grupy Robocze: 1. Ds. Zrównoważonej Turystyki 2. Ds.…

 • Poradnik o Konwencji Karpackiej – Karpaty Łączą

  Poradnik o Konwencji Karpackiej – Karpaty Łączą

  Zapraszamy ekspertów (naukowców i praktyków) do opracowania Poradnika o Konwencji Karpackiej   Poradnik o Konwnecji Karpackiej ma służyć samorządom i społeczności lokalnej w celu zrozumienia specyfiki tego dokumentu. Poradnik powinien zawierać praktyczne informacje, dobre przykłady i w sposób jasny przedstawić rolę Konwnecji w rozwoju regionu. W celu zgłoszenia prosimy o uzupełnienie formularza zgłoszeniowego, zamieszczonego poniżej.

 • Regulamin rekrutacji – Szkolenia i doradztwo

  Regulamin rekrutacji – Szkolenia i doradztwo

  Niniejszy regulamin dotyczy szkoleń z cyklu Uniwersytet Karpacki i Szkoła Karpackich Liderek oraz doradztwa dla NGO realizowanych w latach 2011 – 2014 w ramach projektu pt. Porozumienie Karpackie „Karpaty Naszym Domem” aktywnym partnerem dialogu obywatelskiego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin rekrutacji uczestników szkoleń i doradztwa w ramach projektu nr…

 • Związek Podhalan Oddział Górali Śląskich

  Związek Podhalan Oddział Górali Śląskich

  Górale śląscy zamieszkują pasma Czantorii i Baraniej Góry, rozdzielone doliną Górnej Wisły. Ich rodowód jest taki sam jak górali Podhala – ludność polska przybywająca z nizin uległa przemieszaniu z grupami pasterzy wołoskich, przybyłych przed wiekami z terenów dzisiejszej Rumunii i południowej części półwyspu bałkańskiego. Oddział Górali Śląskich Związku Podhalan powstał 27 maja 2005 roku w…