• Wybierz najbardziej karpacką gminę

  Wybierz najbardziej karpacką gminę

  Do 31 sierpnia 2015 roku można oddawać swoje głosy na gminy uczestniczące w konkursie „Karpacka Gmina”, które komisja konkursowa zakwalifikowała do II etapu. Zaangażuj się i zagłosuj już teraz!

 • Lider Karpacki

  Lider Karpacki

  „Lider Karpacki” to cykl dwunastu 3-dniowych szkoleń o tym samym programie, które będą organizowane w różnych miejscowościach regionu, tak aby swoim zasięgiem objąć całe polskie Karpaty. Zapraszamy na nie przedstawicieli karpackich organizacji pozarządowych, tj. pracowników, członków, wolontariuszy i inne osoby działające w trzecim sektorze w regionie. Region karpacki, pomimo swojego zróżnicowania, ma podobne problemy. Do…

 • Redyk Karpacki 2013

  Redyk Karpacki 2013

  Redyk Karpacki organizowany jest pod patronatem konwencji karpackiej dla uczczenia wędrówek wołoskich, które doprowadziły do zasiedlenia obszaru Karpat i powstania wspólnej wysokogórskiej kultury pasterskiej łączącej społeczności zamieszkujące Karpaty.

 • O Redyku

  O Redyku

  Celem Redyku Karpackiego jest promocja produktów regionalnych, integracja społeczności pasterskich w Karpatach, promocja kultury i tradycji karpackich, zwrócenie uwagi na wartości ekologiczne i kulturowe Karpat. Trasa przebiegać będzie przez tereny państw karpackich od Rumunii do Morawskiej Wołoszczyzny w Czechach. Owce, w ilości ok. 300 sztuk, prowadzone będą terenami Karpat według tradycyjnego wypasu z codziennym udojem…

 • Stowarzyszenie Ekopsychologia

  Stowarzyszenie Ekopsychologia

  Stowarzyszenie Ekopsychologia od 2003 r. inicjuje, realizuje i promuje działania na rzecz ochrony środowiska oraz budowania społecznej odpowiedzialności za dziedzictwo naturalne ze szczególnym uwzględnieniem kształtowania postawy aktywności i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Stowarzyszenie wspiera udział publiczny we wdrażaniu Konwencji Karpackiej, w szczególnośći w aspekcie zrównowazonego rozwoju, turystyki, dziedzictwa kulturowego, rolnictwa i edukacji.

 • Wiejski Ośrodek Kultury w Ochotnicy Górnej

  Wiejski Ośrodek Kultury w Ochotnicy Górnej

  Wiejski Ośrodek Kultury w Ochotnicy Górnej działa od 1995 r., jako jednostka organizacyjna gminy Ochotnica Dolna. Siedzibą WOK-u jest wielofunkcyjny budynek w centrum wsi, otwarty codziennie w godz. 16.00 – 22.00. Ośrodek prowadzi ogniska zainteresowań oraz kawiarenkę internetową dla dzieci i młodzieży, działają przy nim zespoły regionalne „Ochotni” i „Mali Ochotni”. Na poddaszu budynku WOK-u została utworzona stała wystawa poświęcona historii wsi…

 • Karpacki Uniwersytet Otwarty – Karpaty Łączą

  Karpacki Uniwersytet Otwarty – Karpaty Łączą

  Zapraszamy ekspertów (naukowców i praktyków) do wygłaszania wykładów w ramach Karpackiego Uniwersytetu Otwartego   Działanie to będzie wdrażane we współpracy ze szkołami wyższymi zlokalizowanymi w Karpatach. Zorganizujemy cykl minimum 10 wykładów otwartych dla wszystkich chętnych. Wykłady będą ściśle dotyczyły tematyki karpackiej: ochrona bioróżnorodności, wdrażanie Konwencji Karpackiej, rozwój turystyki itp. W celu zgłoszenia swojego wykładu prosimy…

 • O konwencji karpackiej

  O konwencji karpackiej

  Ramowa konwencja o ochronie i zrównoważonym rozwoju Karpat (konwencja karpacka), sporządzona w Kijowie dnia 22 maja 2003 r., została ratyfikowana przez Polskę w roku 2006 (Dz.U. z 2007 r. Nr 96, poz.634). Celem konwencji jest prowadzenie wszechstronnej polityki i współpraca na rzecz ochrony i zrównoważonego rozwoju Karpat dla poprawy jakości życia, wzmocnienia miejscowej gospodarki i…

 • O Zjazdach Karpackich – III Zjazd Karpacki

  O Zjazdach Karpackich – III Zjazd Karpacki

  III ZJAZD KARPACKI – ISTEBNA 2017 INFORMACJE OGÓLNE Historię spotkań ludzi gór rozpoczęło I Święto Gór (Zjazd) w Zakopanem w 1935r. zorganizowane przez Związek Podhalan, Towarzystwo Przyjaciół Huculszczyzny pod Protektoratem Prezydenta RP – Ignacego Mościckiego i Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz patronatem wykonawczym Ministrów i samorządów. Kolejne Święta Gór w okresie odbyły się w Sanoku (1936r.) i we Wiśle…

 • Konwencja karpacka

  Konwencja karpacka

  Konwencja karpacka jest ramowym dokumentem dotyczacym współpracy w zakresie  ochrony i zrównoważonego rozwoju Karpat. Jest to innowacyjny instrument, zapewniający międzynarodową ochronę unikatowego środowiska naturalnego oraz dziedzictwa kulturowego Karpat. Konwencja przyczyni się do podniesienia jakości życia mieszkańców regionu, wzmocnienia lokalnej gospodarki i zwiększenia aktywności społeczności lokalnych. Ramowa konwencja o ochronie i zrównoważonym rozwoju Karpat (tzw. konwencja…