Kategoria: Szkolenie i doradztwo

 • Doradztwo dla NGO

  Doradztwo dla NGO

  Organizacjom pozarzadowym działającym na terenie polskich Karpat oferujemy doradztwo, które pomoże wzmocnić ich kompetencje w zakresie prawnych i finansowych aspektów zarządzania organizacją, a także nawiązywania i rozwijania współpracy z samorządami lokalnymi. Tematyka doradztwa: prawo księgowość współpraca z administracją samorządową i rządową. Organizacje pozarządowe zainteresowane doradztwem prosimy o kontakt z biurem Porozumienia Karpackiego w celu ustalenia…

 • Lider Karpacki

  Lider Karpacki

  „Lider Karpacki” to cykl dwunastu 3-dniowych szkoleń o tym samym programie, które będą organizowane w różnych miejscowościach regionu, tak aby swoim zasięgiem objąć całe polskie Karpaty. Zapraszamy na nie przedstawicieli karpackich organizacji pozarządowych, tj. pracowników, członków, wolontariuszy i inne osoby działające w trzecim sektorze w regionie. Region karpacki, pomimo swojego zróżnicowania, ma podobne problemy. Do…

 • Szkoła Karpackich Liderek

  Szkoła Karpackich Liderek

  Pomimo, iż poziom zatrudnienia kobiet w administracji i NGO jest na obszarze polskich Karpat wysoki, to zdecydowanie mniej kobiet niż mężczyzn pełni funkcje sołtysów i radnych gmin. Staramy się więc podejmować działania sprzyjające zwiększeniu roli kobiet z regionu karpackiego w życiu publicznym. Szkoła Karpackich Liderek to specjalna oferta szkoleniowa przeznaczona dla przedstawicielek karpackich organizacji pozarządowych…

 • Uniwersytet Karpacki

  Uniwersytet Karpacki

  Uniwersytet Karpacki to seria szkoleń dla przedstawicieli karpackich samorządów i organizacji pozarządowych. Cel szkoleń to podniesienie kompetencji w zakresie współpracy trzeciego sektora i administracji samorządowej oraz rozwój dialogu obywatelskiego w regionie.Szkolenia oparte są na metodach warsztatowych, obejmują gry symulacyjne oraz dyskusje. Dobór metod powoduje, że uczestnicy nie tylko poznają teoretyczne podstawy danego zagadnienia, ale i…