Wyślij owce na Redyk!

Wyślij owce na Redyk!

Zachęcamy do przekazania darowizny, która wesprze Porozumienie Karpackie „Karpaty Naszym Domem” w organizacji Redyku Karpackiego 2013 – unikalnej inicjatywymającej na celu uczczenie wędrówek wołoskich, które doprowadziły do zasiedlenia obszaru Karpat i powstania wspólnej wysokogórskiej kultury pasterskiej łączącej społeczności zamieszkujące Karpaty.

Zostań współorganizatorem Redyku Karpackiego 2013 i wpłać darowiznę!

Darowiznę można odliczyć od podatku dochodowego jeżeli zostanie przekazana na cele zawierające się w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Darczyńcami mogą być zarówno osoby fizycz­ne, jak i osoby prawne (firmy, spółki, itd.). W rocznym rozliczeniu podatkowym o kwotę darowizny pomniejszana jest podstawa do opodatkowania darczyńcy.

Darowizny od osób fizycznych

Zgodnie z Ustawą o podatku od osób fizycznych (art. 26 ust. 1 pkt 9) od podstawy opodatkowania można odliczyć darowizny w kwocie nie wyższej niż 6% uzyskanego dochodu.

W rozliczeniu rocznym w części D załącznika PIT/O dołączanego do PIT-28, PIT-36 i PIT-37 należy podać: kwotę przekazanej darowizny, kwotę dokonanego odliczenia oraz dane pozwalające na identyfikację obdarowanego (m.in. nazwa i adres). Trzeba przy tym pamietać, że w zeznaniu za dany rok odliczeniu podlegają darowizny przekazane w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia tego roku. Należy też zachować  dowód przelewu bankowego potwierdzający przekazanie darowizny pieniężnej obdarowanej organizacji.

Darowizny od osób prawych

Zapisy Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 18 ust 1 pkt 1 i 7) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego (od 01.01.2004 r.) określają, iż od podstawy opodatkowania można odliczyć darowizny w kwocie nie wyższej niż 10% uzyskanego dochodu.

Aby skorzystać z odliczenia podatkowego w rocznym zeznaniu podatkowym, należy zachować  dowód przelewu bankowego potwierdzający przekazanie darowizny pieniężnej obdarowanej organizacji oraz złożyć do urzędu skarbowego deklarację CIT-D, w której podaje się informacje o dużych darowi­znach poczynionych lub otrzymanych w roku podatkowym.

Dane do przelewu:

Stowarzyszenie Ekopsychologia

(KRS 000178289)

ul. M.B. Wysłouchów 30B/1

30-611 Kraków

Nr konta bankowego: 31 2130 0004 2001 0409 0080 0004


Opublikowano

w

przez

Tagi:

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *