Rozpoczęliśmy rekrutację Gmin do projektu

Rozpoczęliśmy rekrutację Gmin do projektu

Do 4 czerwca 2014 roku karpackie gminy mogą zgłaszać swój udział do projektu „Karpacki Uniwersytet Partycypacji, realizowanego przez Stowarzyszenie Ekopsychologia. Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie http://www.karpackiuniwersytet.pl/26,a,zglos-gmine.htm

Projekt jest współfinansowany z Funduszy EOG w ramach programu Obywatele dla Demokracji. Jego celem jest zaangażowanie mieszkańców Karpat w wypracowanie kierunków rozwoju lokalnego, w oparciu o Konwencję Karpacką, poprzez ukonstytuowanie 6 Gminnych Rad Konsultacyjnych.

Celem projektu „Karpacki Uniwersytet Partycypacji” jest zaangażowanie mieszkańców Karpat w wypracowanie kierunków rozwoju lokalnego, w oparciu o Konwencję Karpacką. W ramach projektu ukonstytuuje się 6 Rad Konsultacyjnych, złożonych z przedstawicieli poszczególnych grup interesariuszy: samorząd lokalny, młodzież, nauczyciele, seniorzy, NGO, sołtysi, przedsiębiorcy itp. Rady zostaną objęte wsparciem szkoleniowym i doradczym w celu zwiększenia kompetencji w zakresie partycypacji.

Karpaty, dzięki dziedzictwu kulturowemu i przyrodniczemu, są obszarem unikatowym na skalę Polski i Europy. Jednak ukształtowanie terenu i klimat powodują specyficzne problemy gospodarcze i społeczne.

Samorząd nowoczesny, samorząd który odnosi sukcesy, samorząd który jest pozytywnie oceniany przez społeczność lokalną – to taki, który otwiera drzwi dla mieszkańców i ma odwagę z nimi współpracować w procesie podejmowania decyzji.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Do uczestnictwa zaprosimy 6 Karpackich Gmin. Szacunkowy koszt działań w każdej Gminie, finansowanych w ramach projektu, wynosi 50 000 zł.

W ramach projektu oferujemy karpackim gminom kompleksowe wsparcie w postaci:

  1. Organizacji spotkania informacyjnego, podczas którego rozpocznie się rekrutacja członków Rady Konsultacyjnej;
  2. Pomocy w wyborze składu Rady Konsultacyjnej;
  3. Organizacji 4 specjalistycznych szkoleń dla członków Rady Konsultacyjnej
    z tematów (1) Partycypacja społeczna (szkolenie dwudniowe), (2) Konwencja Karpacka (szkolenie jednodniowe), (3) Współpraca NGO z administracją (szkolenie jednodniowe), (5) Komunikacja interpersonalna i współpraca (szkolenie dwudniowe);
  4. Organizacji minimum trzech spotkań Rady Konsultacyjnej. W spotkaniu każdorazowo będzie brał udział ekspert;
  5. Uczestnictwa w dwudniowym wyjeździe studyjnym;
  6. Promocji Gminy w poradniku „Karpacki Model Partycypacji – uczestniczę, kreuję, decyduję” oraz w mediach lokalnych i regionalnych;

Więcej informacji o projekcie: www.karpackiuniwersytet.pl  


Opublikowano

w

przez

Tagi:

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *