Powstaną wytyczne dla zrównoważonego rozwoju turystyki w polskich Karpatach

Powstaną wytyczne dla zrównoważonego rozwoju turystyki w polskich Karpatach

W dniach 24-25 kwietnia 2015 roku obradowała na Podhalu – w Łopusznej koło Nowego Targu – Karpacka Grupa Robocza ds. Zrównoważonej Turystyki. W spotkaniu udział wzięło ponad 40 osób reprezentujących samorządy, organizacje pozarządowe, instytucje naukowe i lokalni przedsiębiorcy działający w branży turystycznej na ternie polskich Karpat.

Karpacka Grupa Robocza ds. Zrównoważonej Turystyki zajmuje się opracowaniem i wdrożeniem koncepcji realizacji Szlaku Kultury Wołoskiej jako mechanizmu wspierającego turystykę zrównoważoną, nastawioną na zarządzanie ruchem turystycznym i rozwój turystyki kulturowej. W swoich działaniach Grupa odnosi się też do całości zagadnień związanych z rozwojem turystyki przyjaznej środowisku w Karpatach, podejmując specyficzne dla tego regionu problemy i wypracowując rekomendacje w wybranych tematach.

Podczas spotkania wypracowana została robocza wersja wytycznych dla rozwoju zrównoważonej turystyki w Karpatach ze szczególnym uwzglednieniem zachowania i ochrony krajobrazu kulturowego jako podstawy oferty turystycznej regionu.

Prace nad wytycznymi będą kontynuowane, poświęcone im będzie m.in. kolejne spotkanie grupy, które odbędzie sie w drugiej połowie czerwca br. w Beskidzie Niskim.

Spotkanie towarzyszyło I Zjazdowi Karpackiemu, było także okazją do spotkania z grupą naukowców z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu rozpoczynających szeroko zakrojony, wieloletni projekt badawczy dotyczący historii i kultury Wołochów, pt. „Wołosi w europejskiej i polskiej przestrzeni kulturowej. Migracje – siedziby – dziedzictwo kulturowe „.


Opublikowano

w

przez

Tagi:

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *