Materiały ze spotkania Karpackiej Grupy Roboczej ds. Zrównoważonej Turystyki w Wysowej Zdroju (25-26.06.2015)

Materiały ze spotkania Karpackiej Grupy Roboczej ds. Zrównoważonej Turystyki w Wysowej Zdroju (25-26.06.2015)

W dniach 25-26 czerwca 2015 roku w Wysowej Zdroju odbyło się kolejne spotkanie Karpackiej Grupy Roboczej ds. Zrównoważonej Turystyki. Wzięło w nim udział ponad 20 osób reprezentujących samorządy, organizacje pozarządowe, instytucje naukowe działające w polskich Karpatach.

Spotkanie poświęcone było opracowaniu wytycznych rozwoju zrównoważonej turystyki w polskich Karpatach ze szczególnym uwzględnieniem zachowania i ochrony krajobrazu kulturowego jako podstawy oferty turystycznej regionu. Drugim ważnym tematem było omówienie propozycji dalszych działań grupy, w tym możliwych do realizacji projektów.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom spotkania za przybycie i aktywny udział w pracach grupy.

Karpacka Grupa Robocza ds. Zrównoważonej Turystyki działa od 2011 roku. Zajmuje się opracowaniem i wdrożeniem koncepcji realizacji Szlaku Kultury Wołoskiej jako mechanizmu wspierającego turystykę zrównoważoną, nastawioną na zarządzanie ruchem turystycznym i rozwój turystyki kulturowej. W swoich działaniach Grupa odnosi się też do całości zagadnień związanych z rozwojem turystyki w Karpatach, podejmując specyficzne dla tego regionu problemy i wypracowując rekomendacje w wybranych tematach.

Poniżej udostępniamy do pobrania materiały ze spotkania, w tym prezentacje, raport oraz wypracowany na spotkaniu tekst Wytycznych rozwoju zrównoważonej turystyki w polskich Karpatach. Zachęcamy wszystkie osoby zainteresowane i działające na rzecz rozwoju turystyki w polskich Karpatach do zgłaszania uwag do tekstu Wytycznych.

Spotkanie zorganizowane zostało w ramach dofinansowego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy projektu pt. „Karpaty łączą – mechanizm konsultacji i współpracy dla wdrażania konwencji karpackiej”,  którego Stowarzyszenie Ekopsychologia jest partnerem.


Opublikowano

w

przez

Tagi:

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *