Karpacki Uniwersytet Partycypacji

Karpacki Uniwersytet Partycypacji

Stowarzyszenie Ekopsychologia rozpoczęło realizację projektu „Karpacki Uniwersytet Partycypacji”. Projekt trwa od 1 marca 2014 do 31 marca 2016. Jego celem jest zaangażowanie mieszkańców Karpat w wypracowanie kierunków rozwoju lokalnego, w oparciu o Konwencję Karpacką. Projekt jest współfinansowany w ramach Programu Obywatele dla Demokracji z funduszy EOG.Celem projektu „Karpacki Uniwersytet Partycypacji” jest zaangażowanie mieszkańców Karpat w wypracowanie kierunków rozwoju lokalnego, w oparciu o Konwencję Karpacką. W ramach projektu ukonstytuuje się 6 Rad Konsultacyjnych, złożonych z przedstawicieli poszczególnych grup interesariuszy: samorząd lokalny, młodzież, nauczyciele, seniorzy, NGO, sołtysi, przedsiębiorcy itp. Rady zostaną objęte wsparciem szkoleniowym i doradczym w celu zwiększenia kompetencji w zakresie partycypacji.

W ramach projektu będą realizowane następujące działania:

  1. Kampania informacyjna i rekrutacja gmin 6 Gmin do projektu (1 marca 2014 – 30 maja 2014)
  2. Organizacja w Gminach spotkań informacyjnych (1 czerwca 2014 – 30 września 2014)
  3. Ukonstytuowanie 6 Gminnych Rad Konsultacyjnych (1 – 30 października 2014)
  4. Organizacja szkoleń dla członków 6 Gminnych Rad Konsultacyjnych (1 listopada 2014 – 30 maja 2015)
  5. Organizacja spotkań Gminnych Rad Konsultacyjnych z ekspertami (1 czerwca 2015 – 30 września 2015)
  6. Organizacja dwudniowego wyjazdu studyjnego (listopad 2015)
  7. Opracowanie, druk poradnika i dystrybucja „Karpacki Model Partycypacji – uczestniczę, kreuję, decyduję” (do 28 lutego 2016)

Więcej informacji na stronie www.karpackiuniwersytet.pl

Już teraz zapraszamy Karpackie Gminy do współpracy: Monika Ochwat – Marcinkiewicz (785 341 089, karpaty@ekopsychologia.pl)


Opublikowano

w

przez

Tagi:

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *