Karpacki Lider - szkolenia dla przedstawicieli organizacji pozarządowych

Karpacki Lider – szkolenia dla przedstawicieli organizacji pozarządowych

Przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na terenie polskich Karpat mogą wziąć udział w szkoleniach „Karpacki Lider”. Szkolenia organizowane są przez Stowarzyszenie Ekopsychologia w ramach projektu „Karpaty łączą – mechanizm konsultacji i współpracy dla wdrażania konwencji karpackiej”.

Trzydniowe sesje szkoleniowe organizowane są w różnych lokalizacjach (na terenie województw: małopolskiego i podkarpackiego). Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę i umiejętności w kluczowych dla efektywnego funkcjonowania karpackich organizacji obszarach – mówi Patrycja Piekut, koordynator projektu Karpaty Łączą (Centrum UNEP/GRID-Warszawa). – Komunikacja w zespole, współpraca z administracją publiczną, zarządzanie projektami oraz praktyczne informacje na temat konwencji karpackiej to zagadnienia, które chcemy przybliżyć liderom lokalnych społeczności i tym samym wspierać ich wysiłki podejmowane na rzecz zrównoważonego rozwoju regionu polskich Karpat – dodaje.

Szkolenia obejmują kilka wyodrębnionych grup zagadnień. Uczestnicy mają możliwość zapoznania się z najważniejszymi informacjami na temat ratyfikowanej przez Polskę w 2006 roku konwencji karpackiej i zakładanego przez nią wsparcia dla inicjatyw podejmowanych na rzecz zrównoważonego rozwoju regionu. Poznają również dobre praktyki działań w zakresie rozwoju terenów górskich.

Obszerny moduł tematyczny dotyczy zagadnień związanych z zarządzaniem projektami, w tym między innymi: zarządzania budżetami, zespołem, ryzykiem, jakością. Poruszane są także prawne aspekty zarządzania projektami. Nie zabraknie też praktycznej wiedzy na temat przydatnych w zarządzaniu organizacją narzędzi, np. oprogramowania.

Osobne zajęcia poświęcone są także komunikacji  (m.in. problemom komunikacji werbalnej i niewerbalnej, barierom komunikacyjnym, efektywnemu słuchaniu) oraz rozwojowi osobistemu lidera i  idei budowy społeczeństwa obywatelskiego.

Region karpacki, pomimo swojego zróżnicowania ma podobne problemy – podkreśla Monika Ochwat-Marcinkiewicz, organizator szkoleń (Stowarzyszenie Ekopsychologia). – Szkolenie „Lider Karpacki” ma na celu wzmocnienie organizacji pozarządowych w tym, aby były bardziej aktywne i efektywne w realizacji przedsięwzięć mających na celu rozwój regionu w oparciu o jego bogactwo przyrodnicze i kulturowe.

Szkolenia są współfinansowane przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Łącznie zaplanowanych jest 12 trzydniowych szkoleń.

Najbliższe szkolenia:

11 – 13 lipca 2013 – okolice Nowego Sącza

12 – 14 września 2013 – okolice Przemyśla

17 – 19 października 2013 – okolice Białki Tatrzańskiej

Rejestracja na szkolenia odbywa się poprzez stronę internetową: www.karpatylacza.pl/rejestracja

Na przełomie 2013 i 2014 roku planowana są kolejne szkolenia w okolicach: Krosna, Mszany Dolnej, Kęt.

Dotychczas odbyły się już szkolenia w Stryszawie, Tarnowie, Iwoniczu Zdrój, Orelcu, Białce Tatrzańskiej.

Informacji o kolejnych terminach szkoleń można szukać na www.karpatylacza.pl.

 

Lider Karpacki jest wrażliwy na otaczającą go przyrodę, kulturę i ludzi.

Wie, że kiedy zniszczymy to co w Karpatach cenne, zniszczymy też cząstkę naszej tożsamości i człowieczeństwa. Przecież mieszkańcy Karpat byli, i mogą nadal być, najlepszymi gospodarzami tego regionu.

Tak, aby podniesienie jakości ich życia podążało w harmonii z ochroną tego co najcenniejsze – tego co kształtuje tożsamość karpacką!

Lider Karpacki to ktoś kto zna problemy regionu, ale nie poddaje się i pracuje wraz z innymi, aby je rozwiązać.

Lider Karpacki to ktoś, kto docenia piękno Karpat, chce w nich mieszkać i działać pomimo przeciwności.

Lider Karpacki to ktoś, kto jest otwarty na nowe pomysły oraz na współpracę z innymi.

Lider Karpacki chce rozwijać swój potencjał tak, aby działać jeszcze efektywniej. Nie boi się wyzwań. Wie, że jego lokalne działania mają znaczenie dla całych Karpat.

– Organizatorzy

W programie szkoleń Karpacki Lider przewidziano następujące moduły tematyczne:

1. Rozwój lokalny w oparciu o konwencję karpacką:

 • konwencja karpacka i polskie Karpaty w konwencji karpackiej (zawartość dokumentu, instytucje wdrażające, partnerzy, dotychczasowe działania)
 • tereny górskie w Polsce (analiza statystyczna, demograficzna i gospodarcza)
 • krajowe i międzynarodowe regulacje dotyczące rozwoju terenów górskich (na wybranych przykładach)
 • inwentaryzacja krajowych inicjatyw, organizacji, przedsięwzięć podejmowanych i realizowanych  na rzecz rozwoju terenów górskich
 • formalne i prawne możliwości współpracy na rzecz rozwoju terenów górskich – oczekiwania i wątpliwości (platforma współpracy mieszkańców, instytucji, organizacji pozarządowych, gmin na rzecz rozwoju terenów górskich)
 • identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie rozwoju terenów górskich

2. Komunikacja i skuteczne porozumienie jako narzędzia niezbędne przy wdrażaniu konwencji karpackiej

 • komunikacja werbalna i niewerbalna
 • efektywne słuchanie
 • parafraza
 • bariery komunikacyjne
 • informacja zwrotna

3. Zarządzanie projektem

 • wprowadzenie do zrządzania projektem
 • zarządzanie budżetem projektu
 • zarządzanie komunikacja i zespołem projektowym
 • zarządzanie czasem w projekcie
 • zarządzanie ryzykiem w projektach
 • zarządzanie jakością w projektach
 • aspekty prawne w zarządzaniu projektami
 • zarządzanie zakresem projektu
 • planowanie i kontrola projektów
 • zarządzanie zamówieniami w projektach
 • narzędzia pomocne w zarządzaniu projektami – oprogramowanie

4. Karpacki lider

 • idea społeczeństwa obywatelskiego
 • psychologia społeczna
 • role grupowe
 • różnice kulturowe
 • przywództwo
 • osobowość lidera
 • ścieżka rozwoju

Uczestnicy o szkoleniach:

Czas spędzony podczas szkolenia został wykorzystany efektywnie. Otrzymaliśmy sporą porcję wiedzy, pomysłów i bodźców do działania.”
(uczestnik z Tarnowa)

„Bardzo ciekawe i inspirujące szkolenie, które na pewno podnosi kompetencje uczestników.”
(uczestniczka z Orelca)

 „Wszystkie uzyskane informacje wykorzystam w swojej działalności. Wyśmienita atmosfera szkolenia. Profesjonalne przekazanie wiedzy potrzebnej do prowadzenia działalności.”
(uczestnik z Orelca)

 „Szkolenie stworzyło możliwość zdobycia dużej ilości informacji praktycznych. Jestem bardzo zadowolona z tego, że mogłam wziąć w nim udział. Oceniam je jako bardzo pomocne i przydatne.”
(uczestniczka ze Stryszawy)


 

„Karpaty łączą – mechanizm konsultacji i współpracy dla wdrażania konwencji karpackiej” – projekt współfinansowany przez Szwajcarię w latach 2012-2015 w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Projekt realizowany w województwach małopolskim i podkarpackim skierowany jest do lokalnych samorządów, organizacji pozarządowych, lokalnych przedsiębiorców i rolników oraz przedstawicieli środowisk naukowych, służb ochrony przyrody i turystów.

Celem projektu jest ochrona i zrównoważone użytkowanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej polskich Karpat przez wsparcie wdrażania postanowień konwencji karpackiej.


Opublikowano

w

przez

Tagi:

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *