Karpaccy eksperci i praktycy poszukiwani

Karpaccy eksperci i praktycy poszukiwani

Stowarzyszenie Ekopsychologia wraz z Porozumieniem Karpackim „Karpaty Naszym Domem” zaprasza ekspertów, naukowców i praktyków do współpracy przy realizacji działań w ramach projektu „Karpaty łączą – mechanizm konsultacji i współpracy dla wdrażania Konwencji Karpackiej” współfinansowanego w latach 2012 – 2015 przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

W chwili obecnej nasze zaproszenie dotyczy działań w sferze edukacyjnej i naukowej:

Przeprowadzanie wykładów otwartych związanych z Konwencja Karpacką w ramach Karpackiego Uniwersytetu Otwartego;
Nabór ekspertów jest prowadzony za pośrednictwem strony internetowej: http://www.porozumieniekarpackie.pl/388,a,karpacki-uniwersytet-otwarty.htm
Za przeprowadzenie wykładu przysługuje wynagrodzenie w uzgodnionej z ekspertami wysokości.

Współtworzenie Karpackiej Rady Naukowej
Rolą Karpackiej Rady Naukowej będzie m.in.: opracowanie wytycznych do Strategii Karpackiej oraz opracowanie listy prac magisterskich i doktoranckich, odpowiadających
na aktualne problemy Karpat.
Nabór uczestników Rady jest prowadzony za pośrednictwem strony internetowej: http://www.porozumieniekarpackie.pl/386,a,karpacka-rada-naukowa.htm
Karpacka Rada Naukowa spotka się minimum 2 razy (spotkania dwudniowe). Stowarzyszenie Ekopsychologia pokrywa koszty organizacji spotkań oraz koszt dojazdu uczestników Karpackiej Rady Naukowej na spotkania (do 50 zł na osobę za spotkanie).

Uczestnictwo w pracach Tematycznych Grup Roboczych
Stowarzyszenie Ekopsychologia planuje zorganizować trzy Grupy Robocze: (1) ds. planowania przestrzennego, (2) ds. bioróżnorodności, (3) ds. zrównoważonej turystyki;
Każda z grup spotka się minimum trzy razy (spotkania dwudniowe);
Nabór uczestników Grup Roboczych jest prowadzony za pośrednictwem strony internetowej: http://www.porozumieniekarpackie.pl/387,a,grupy-robocze.htm
Stowarzyszenie Ekopsychologia pokrywa koszty organizacji spotkań oraz koszt dojazdu uczestników Grup Roboczych na spotkania (do 50 zł na osobę za spotkanie).
Efekty prac Grup Roboczych zostaną przekazane krajom karpackim za pośrednictwem Tymczasowego Sekretariatu Konwencji Karpackiej.

Opracowanie Poradnika o Konwencji Karpackiej
Stowarzyszenie Ekopsychologia planuje opublikować Poradnik o Konwencji Karpackiej, który będzie odnosił się do poszczególnych artykułów Konwencji. Poradnik ma służyć samorządom i społeczności lokalnej w celu zrozumienia specyfiki tego dokumentu.
Poradnik powinien zawierać praktyczne informacje, dobre przykłady i w sposób jasny przedstawić rolę Konwencji w rozwoju regionu.
Nabór autorów Poradnika jest prowadzony za pośrednictwem strony internetowej: http://www.porozumieniekarpackie.pl/392,a,poradnik-o-konwencji-karpackiej.htm

Zapraszamy do współpracy wszystkich, którzy chcą mieć wpływ na dalszy rozwój regionu karpackiego oraz są otwarci na współpracę z różnymi instytucjami w regionie karpackim.


Opublikowano

w

przez

Tagi:

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *