Grupy robocze ds. konwencji karpackiej

Grupy robocze ds. konwencji karpackiej

W okresie od września 2011 do września 2012 r. przy Porozumieniu Karpackim pracowało pięć tematycznych grup roboczych ds. konwencji karpackiej, które opracowały ekspertyzy dotyczące uwzględnienia specyfiki regionu karpackiego w aktach prawnych i innych dokumentach strategicznych.

Celem prac było wzmocnienie i rozwój dialogu społecznego oraz reprezentowanie Karpat w procesach legislacyjnych.

Wszystkie karpackie organizacje pozarządowe i instytucje administracji samorządowej i rządowej zostały zaproszone do konsultacji opracowywanych w grupach roboczych ekspertyz.

Tematyka prac grup roboczych ds. konwencji karpackiej:
1. Grupa Robocza ds. Rolnictwa

Opracowanie mechanizmów prawnych wspierających wspólne gospodarowanie na terenach górskich oraz rozwój produktów tradycyjnych.

2. Grupa Robocza ds. Turystyki

Opracowanie koncepcji programu realizacji Szlaku Kultury Wołoskiej jako mechanizmu wspierającego turystykę zrównoważoną, nastawioną na zarządzanie ruchem turystycznym i rozwój turystyki kulturowej.

3. Grupa Robocza ds. Ochrony Przyrody

Opracowanie mechanizmów współpracy służb ochrony przyrody na obszarze polskich Karpat, służących efektywniejszemu działaniu oraz prowadzących do silniejszego zaangażowania społeczności lokalnych.

4. Grupa Robocza ds. Dziedzictwa Kulturowego

Opracowanie ekspertyzy dotyczącej zachowania muzyki ludowej oraz mechanizmów służących jej ochronie i promocji, a także wzmocnieniu tożsamości karpackiej mieszkańców regionu.

Opracowanie protokołu ds. dziedzictwa kulturowego służącego wdrażaniu konwencji karpackiej.

5. Grupa Robocza ds. Udziału Publicznego w Konwencji Karpackiej

Opracowanie mechanizmu wspierającego aktywne uczestnictwo społeczności lokalnych w podejmowaniu decyzji i wdrażaniu zapisów konwencji karpackiej.

Harmonogram spotkań grup roboczych:
1. rolnictwo 30 września 2011, Ochotnica Górna 4 listopada 2011, Koniaków
2. turystyka 10 grudnia 2011, Rajcza 16 lutego 2012, Ujsoły
3. ochrona przyrody 23 listopada 2011, Poręba Wielka 7 lutego 2012, Sanok
4. dziedzictwo kulturowe 26 maja 2012, Koniaków 18 września 2012, Grywałd
5. udział publiczny w konwencji karpackiej 25 maja 2012, Rajcza 17 września 2012, Grywałd

Prace grup roboczych kontynuowane są w ramach projektu „Karpaty Łączą”.


Opublikowano

w

przez

Tagi:

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *