Ekolog kulturowy - może to TY?

Ekolog kulturowy – może to TY?

W jaki sposób człowiek wpływa na środowisko naturalne? Jakie są tego konsekwencje, w tym także – niezwykle ważne – konsekwencje kulturowe? W najbliższym roku akademickim 2015/2016 Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie uruchamia nową specjalność. Tajniki ekologii kulturowej będzie można zgłębiać na studiach magisterskich II stopnia. To szansa dla osób, którym środowisko naturalne nie jest obojętne.

Wiedza teoretyczna będzie miała bezpośrednie przełożenie na praktykę. Duży nacisk położony będzie na kontakt z instytucjami działającymi na rzecz poprawy jakości środowiska naturalnego lub wykorzystującymi jego potencjał. Dzięki temu student zdobędzie wiedzę i umiejętności praktyczne, które w przyszłości będzie mógł przełożyć na kompetencje zawodowe: umiejętność tworzenia przyjaznych ekosystemów społeczno-kulturowych w środowisku lokalnym, regionalnym, wykonywania ekspertyz dotyczących rewitalizacji i modernizacji zabytkowych dzielnic miast m. in. przeprowadzanie konsultacji społecznych w tym zakresie. Zyska umiejętności umożliwiające założenie własnej działalności w formie stowarzyszenia, fundacji, firmy i in., których priorytetem będzie projektowania, ukierunkowywanie i wspieranie tych przeobrażeń kultury, które zapewniają ekologiczny rozwój jej ekosystemu. 

Atutem miejsca, w którym będą odbywały się zajęcia, jest jego usytuowanie. Miasto Cieszyn w węższym zakresie, a w szerszym – Śląsk Cieszyński są obszarem pogranicza, łączącym ze sobą kultury polską, czeską i słowacką. Daje to niepowtarzalną okazję obserwowania dynamikę przemian i zależności na linii człowiek-środowisko. Jest to również obszar, który umożliwia czynne badanie zjawisk zachodzących na terenach Beskidu Śląskiego oraz w obrębie przestrzeni postindustrialnych Górnego Śląska. Z jednej strony są to ekosystemy oparte na harmonijnym funkcjonowaniu człowieka ze środowiskiem przyrodniczym – górska gospodarka pasterska. Z drugiej strony jest to region, którego otoczenie przyrodnicze zostało w znacznym stopniu zniszczone przez przemysł, a który obecnie wymaga rewitalizacji i ekologicznego rozwoju jego ekosystemu. Obie przestrzenie mogą stanowić dobre laboratorium badawcze dla studentów.

Przygotowana specjalność uzyskała akceptację i wsparcie finansowe ze środków funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Lichtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych.

Więcej informacji na stronie: www.ecoetno.us.edu.pl.


Opublikowano

w

przez

Tagi:

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *