Kategoria: Organizacje pozarządowe

 • Stowarzyszenie „Sanocki Ekonomik”

  Stowarzyszenie „Sanocki Ekonomik”

  Stowarzyszenie „Sanocki Ekonomik” powstało z potrzeby nawiązywania i utrzymywania więzi łączących absolwentów, uczniów, nauczycieli i sympatyków Zespołu Szkół nr 1 w Sanoku. Do celów stowarzyszenia należy też pomoc szkole w stwarzaniu warunków na wyrównanie szans edukacyjnych uczniów. Nasze motto to: „Sukcesy Wychowanków, sukcesem Szkoły”.

 • Lokalna Organizacja Turystyczna Beskid Zielony

  Lokalna Organizacja Turystyczna Beskid Zielony

  Beskid Zielony to stowarzyszenie, którego głównym celem jest kreowanie pozytywnego wizerunku regionu „Magicznej Krainy Łemków i Pogórzan” jako miejsca atrakcyjnego turystycznie. Działamy na terenie zachodniej części Beskidu Niskiego i przyległego do niego pasa Pogórza Karpackiego.

 • Gminna Rada Kobiet w Rajczy

  Gminna Rada Kobiet w Rajczy

  Gminna Rada Kobiet w Rajczy jako pierwsza przystąpiła do nowo utworzonego Porozumienia. Panie biorą aktywny udział w życiu gminy – organizują różnego rodzaju spotkania, konferencje i panele dyskusyjne. Współpracują z samorządem gminnym, kółkami rolniczymi, organizacjami kościelnymi i stowarzyszeniami działającymi w Rajczy i okolicy.