Kategoria: Członkowie założyciele

  • Stowarzyszenie Ekopsychologia

    Stowarzyszenie Ekopsychologia

    Stowarzyszenie Ekopsychologia od 2003 r. inicjuje, realizuje i promuje działania na rzecz ochrony środowiska oraz budowania społecznej odpowiedzialności za dziedzictwo naturalne ze szczególnym uwzględnieniem kształtowania postawy aktywności i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Stowarzyszenie wspiera udział publiczny we wdrażaniu Konwencji Karpackiej, w szczególnośći w aspekcie zrównowazonego rozwoju, turystyki, dziedzictwa kulturowego, rolnictwa i edukacji.

  • Wiejski Ośrodek Kultury w Ochotnicy Górnej

    Wiejski Ośrodek Kultury w Ochotnicy Górnej

    Wiejski Ośrodek Kultury w Ochotnicy Górnej działa od 1995 r., jako jednostka organizacyjna gminy Ochotnica Dolna. Siedzibą WOK-u jest wielofunkcyjny budynek w centrum wsi, otwarty codziennie w godz. 16.00 – 22.00. Ośrodek prowadzi ogniska zainteresowań oraz kawiarenkę internetową dla dzieci i młodzieży, działają przy nim zespoły regionalne „Ochotni” i „Mali Ochotni”. Na poddaszu budynku WOK-u została utworzona stała wystawa poświęcona historii wsi…